Spesialisten på vann- og avløp

Nr 1 Leverandør av tekniske tjenester for

Bygg- og anleggsbransjen i midtNorge

Over 30 års erfaring!

Gjøvaag AS ble etablert i 1996 med hovedfokus på lekkasjesøking på vannledningsnett for private og offentlige kunder. I senere tid har

vi utvidet vårt spekter med tjenester innenfor kvalitetssikring av VA-anlegg og bygg og er per dags dato en betydelig aktør innenfor vårt felt.
Vårt mål er å til enhver tid ha det beste utstyret på markedet samt løsningsorientert fagpersonell slik at vi kan yte best mulig service til deg som kunde.

 

Gjøvaag AS er lokalisert i Melhus kommune - like utenfor Trondheim. 

Vårt geografiske kjerneområde er Midt-norge, men vi er en mobil bedrift og utfører oppdrag over hele landet.

 

Hvorfor Velge Gjøvaag AS?

30 Års erfaring 

Trygghet og tillit 

Profesjonelt utført

til riktig pris 

Raskt og effektivt uten å

kompromisse på kvalitet 

Hyggelige og

serviceinstillte mennesker 

Tjenester:

Rørinspeksjon:

Rørinspeksjon er et viktig verktøy for å kontrollere rørledninger for å finne feil eller kartlegge behovet for utbedring/utskifting av rør.

Høytrykkspyling:

Med vann som verktøy og med spesialiserte dyser kan vi med våre kombinerte spylebiler/slamsugere løse de fleste problemer!

Slamsuging:

Gjøvaag AS utfører mange former for tømmetjenester og innehar en topp moderne maskinpark for å dekke de fleste behov og oppdrag.

Tørrsugere:

Supersuger er en maskin konstruert for å suge, blåse og transportere alle typer våte og tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet

Veivedlikehold

En feiebil er ikke en feiebil!

Tetthetsmåling

Gjøvaag AS utfører tetthetsmåling/desinfisering av trykk- og trykkløse ledninger

Ønsker du graving på steder med problematisk tilkomst?

LØSNINGEN = SUPERSUGER!