Spesialisten på vann- og avløp

Nr 1 Leverandør av tekniske tjenester for

Bygg- og anleggsbransjen i midtNorge

Over 30 års erfaring!

 

Gjøvaag AS ble etablert i 1996 med hovedfokus på lekkasjesøking på vannledningsnett for private og offentlige kunder. I senere tid har

vi utvidet vårt spekter med tjenester innenfor kvalitetssikring av VA-anlegg og bygg og er per dags dato en betydelig aktør innenfor vårt felt.
Vårt mål er å til enhver tid ha det beste utstyret på markedet samt løsningsorientert fagpersonell slik at vi kan yte best mulig service til deg som kunde.

 

Gjøvaag AS er lokalisert i Melhus kommune - like utenfor Trondheim. 

Vårt geografiske kjerneområde er Midt-norge, men vi er en mobil bedrift og utfører oppdrag over hele landet.

 

 

Tjenester:

Rørinspeksjon:

Rørinspeksjon er et viktig verktøy for å kontrollere rørledninger for å finne feil eller kartlegge behovet for utbedring/utskifting av rør.

Høytrykkspyling:

Med vann som verktøy og med spesialiserte dyser kan vi med våre kombinerte spylebiler/slamsugere løse de fleste problemer!

Slamsuging:

Gjøvaag AS utfører mange former for tømmetjenester og innehar en topp moderne maskinpark for å dekke de fleste behov og oppdrag.

Tørrsugere:

Supersuger er en maskin konstruert for å suge, blåse og transportere alle typer våte og tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet

Veivedlikehold

En feiebil er ikke en feiebil!

Tetthetsmåling

Gjøvaag AS utfører tetthetsmåling/desinfisering av trykk- og trykkløse ledninger

Ønsker du graving på steder med problematisk tilkomst?

LØSNINGEN = SUPERSUGER!