HØYTRYKKSRENSING AV RØR 

Med vann som verktøy og med spesialiserte dyser kan vi med våre kombinerte spylebiler/slamsugere løse de fleste problemer!RENSING AV RØR

 


Høyttrykksrensning av rørledninger
benyttes for fjerning av
belegg i form av fett, rust, sementbasert
masse e.l som har
reduserer innvendig tverrsnitt
på rør. Ved bruk av spesialdyser
fjernes groinger/belegg og
rørvegg blir glatt slik at faren
for blokkering reduseres. Vi har
spylesystemer og dyse utvalg for
spyling av små som svært store
dimensjoner. I tillegg benyttes
ofte vakuum for fjerning av evt
løse partikler for å hindre oppstuving
i nedenforliggende ledninger.


ROTKUTTING


Rotinntrenging i skjøter er et
velkjent problem som som oftest
tilslutt fører til tette rør. Ved hjelp
av roterende dyser med kjetting/
kjeder sages røtter av og rørets
tverrsnitt opprettholdes. Rotkutting
foregår som oftest i kombinasjon
med rørinspeksjonskamera;
dette for å sikre at kutteren
fjerner alt av røtter og for at rør
ikke blir skadet i prosessen.
Tette rør?
Når problemer med avløp først
melder seg er det viktig at jobben
blir gjort raskt og effektivt.
Vi åpner fortetninger i alle slags
rør med vann under høytrykk. Vi
har kraftig utstyr og slanger for
små til svært store dimmensjoner
samt ett rikt utvalg av spyledyser.
Vårt personell har lang erfaring
med bruk av rett utstyr på rett
jobb og på denne måten løser vi
de fleste oppdrag.

RENS VED HJELP AV SLAGFRES


Med slagfres har vi svært gode
erfaringer ved fjerning av de hardeste
materialer fra rørledninger;
Herdet mørtelbasert materiale,
kalkavleiringer etc. Vi har flere
gode referansejobber innenfor
dette området. Ta kontakt for
mere informasjon!

ULTRAHØYTRYKK


Der hvor vanlig høytrykkspyling
ikke er nok må det kraftigere
skyts til for å fjerne hardt belegg
både i tanker, på utstyr og rør. Vi
innehar utstyr for spyling av rør
og overflater med 1000bar.
Utstyret er bygget på storkombi
med mulighet for å kombinere
spyling og suging av massene i
en og samme operasjon.

 

HAR DU SPØRSMÅL ANGÅENDE HØYTRYKKSPYLING?

TLF: 72505090

 

PRIVAT

 

BEDRIFT/BORETTSLAG

INDUSTRI

OFFENTLIG

 

OM OSS

 

Gjøvaag AS

Org.nr: 991054170

TLF: 72505090


Besøksadresse:

Storsandveien 8

7224 Melhus


Postadresse:

PB4843, Kyvannet

7422 Trondheim


INTERNSIDER

KONTAKT

Hovednummer: 72505090

epost: firmapost@gjovaag.no

Vakttelefon 24/7 : 90717971 

Daglig leder: Tom Gjøvaag 

TLF: 97155597 - 

tom@gjovaag.no

Kontorleder: Geir Gjøvaag

TLF: 90822427 - geir@gjovaag.no

Driftsleder: Ola Nordhammer

TLF: 92012195 - ola@gjovaag.no


TJENESTER

Høytrykkspyling

Slamsuging

Tørrsuging/Blåsing

Rørinspeksjon

Tetthetsprøving

Desinfisering vannledninger

Røyktest

Lekkasjesøking

Tetthetsmåling Bygg

Termografi

Uavhengig kontroll

Feiing


FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER