OM OSS

 BEDRIFTEN:

Firmaet ble etablert i 1996 av Geir Gjøvaag som enkeltmannsforetak. I 2007 ble aksjeselskapet etablert av Geir og Tom Gjøvaag som er aksjonærene i firma. Pr i dag har Gjøvaag AS 13 ansatte og omsetter for ca 24 MNOK pr år. Gjøvaag AS innehar en unik kompetanse i alle ledd; enten det gjelder kartlegging og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg, flytting av masser med markedets råeste supersuger og vakuumgraver eller søk etter lekkasjer på vannledninger. Gjøvaag AS innehar en betydelig maskinpark hvor det kan nevnes 3 fullriggede rørinspeksjonsbiler - 5 kombibiler -  flere tørrsugere - 2 feiebiler, og mye mye mer. Med det kan vi løse alt fra små oppdrag til de aller største.

 

For oss er du like viktig enten du er liten eller stor - privat eller ett større firma. Vårt mål er alltid å ha det beste utstyret på markedet, og med vår solide kompetanse kan du være trygg på at vi løser oppgaven for DEG!

NYHETER

STILLING LEDIG

Vi har for tiden ingen ledige stillinger

Vi har fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet

I all vår virksomhet har vi HMS i fokus, enten oppdragene dreier seg om skadeforebyggelse, vedlikehold, reparasjoner eller opprydning etter uhell eller ulykker. 

Vi overtar ofte jobbene dere andre gir opp!!!

Gjøvaag AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

 

Gjøvaag AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

 

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Gjøvaag AS i årene fremover.

 

 

 

 

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Gjøvaag AS? Send forslag til miljo@gjovaag.no

 

Se utviklingen i vårt miljøarbeid her!