Rørinspeksjon: 

Rørinspeksjon er et viktig verktøy for å kontrollere rørledninger for å finne feil eller kartlegge behovet for utbedring/utskifting av rør. Gjøvaag AS har over 20 års erfaring på dette feltet, og du kan være sikker på at vi som leverandør vil yte det lille ekstra for deg som kunde enten du er liten eller stor - privat eller ett større firma.

"Vi ser alt...."

Gjøvaag AS har flere av­anserte typer kamera for filming av alle typer rør; vannledninger, avløpsled­ninger, ventilasjonskana­ler etc. 

Våre kamera kan inspisere rør fra 32mm og oppover til ca 1400mm.


Inspeksjon av mindre di­mensjoner gjennomføres med kamera montert på stakefjær som skyves inn i ledning. Utstyrer er mobilt slik at vi kommer til på de fleste steder. I tillegg er våre kamera utstyrt med selvforsynende batteripakke som sikrer flere timers drifts­tid på steder hvor det ikke finnes strømuttak. Dette er den vanligste metoden å inspisere mindre avløpsledMinger fra leiligheter - eneboliger etc.

 

For større anlegg 110mm- 1400mm benyttes gjerne selvgående traktorsystemer. Ved hjelp av flere størrelser på traktor (kameravogn) og svingbart-dreibart ka­merahode kan ledninge­nes tilstand lett vurderes. I tillegg kan vi måle dimen­sjoner innvendig, samt måle avstander (eks. forskyvning i skjøter) med innebygget laser i kamerahoder. Våre kamerasystemer har en rekkevidde på opptil 500m sammenhengende inspek­sjon.

 

Gjøvaag AS legger stor vekt på grundig rapportering, og leverer WincCan rapport (Wincan v8/Vx), i tillegg til skrevne rapporter med an­befalte tiltak. I tillegg kan vi selvfølgelig levere rapporter på minnebrikke med bilder og video fra inspeksjon eller de kan lastes opp i pro­sjektområde for nedlasting direkte av kunde.


 

LASERMÅLING

 Rørinspeksjonskamera er et fantastisk verktøy

som visuelt lar deg avdekke situasjonen
på rørledninger. Noen ting er derimot vanskelig å konkretisere gjennom en kameralinse. Derfor kan Gjøvaag AS tilby lasermåling i flere varianter for å avdekke alt fra spalteåpninger i skjøter, rørprofil eller dimensjon.


Punktlaser:
Brukes til å måle en flate eller spalte. Med dette
kan spalteåpning i skjøter måles, åpning i sprekker i
rørvegg.


Dimensjonsmåling:
Så å si alle våre kamera kan ved ett tastetrykk
måle innvendig dimensjon på hovedledninger eller
stikkledninger.


Profillaser:
Noen ganger er deformasjoner i rørvegg over ett lengre parti på rør vanskelig å oppfatte med det blotte øye. For å måle dette kan Gjøvaag AS tilby en laserløsning som logger hele innvendig rørprofil og overfører denne som 3D skisse eller diagram over svingninger i rørdiameter. Dette er en løsning som f.eks kan benyttes
ved nyanlegg - sjekk av vertikal og horisontal
deformasjon kontra tradisjonell


SATELITTINSPEKSJON

Som den eneste leverandøren i
Midt-Norge kan Gjøvaag AS tilby
satellittinspeksjon.

Med denne metoden er det unødvendig med
tilkomst fra innløpsside. Med dette kan vi f.eks
finne og registrere avblendet rør, kontrollere
rør opp mot kolapsete punkt eller bare tilstandsvurdere stikk uten tilkomst fra bolig. Alt
vi trenger er minimum 150mm dimensjon på
hovedledning. Deretter kan stikkledning inspiseres 30m motstrøms fra hovedledning fra en maksimal avstand på 150m fra nærmeste kum.


FALLINDIKASJON

Alle våre traktorgående kamerasystemer støtter måling av fall. 

Fallindikasjon er en mulighet for
elektronisk måling av fall på rørstrekk. Benyttes
ofte ifm tilbakekjøring av kamera når inspeksjon
av ett gitt strekk er fulført.


 

BRØNNINSPEKSJON

For tilstandsvurdering av brønner har vi også
utstyr for dette. Vi innehar spesialkamera som er godkjent for arbeid ned til 500m dybde (50bar). 

 


 

 

TRENGER DU HJELP TIL Å KARTLEGGE TILSTAND PÅ DINE RØR?

Ingen jobb for liten, ingen for stor.

Vi hjelper deg gjerne med å finne riktig løsning tilpasset deg som kunde!


TLF: 72505090


VI ARBEIDER FOR:

PRIVAT

 

BEDRIFT/BORETTSLAG

INDUSTRI

OFFENTLIG

 

OM OSS

 

Gjøvaag AS

Org.nr: 991054170

TLF: 72505090


Besøksadresse:

Storsandveien 8

7224 Melhus


Postadresse:

PB4843, Kyvannet

7422 Trondheim


INTERNSIDER

KONTAKT

Hovednummer: 72505090

epost: firmapost@gjovaag.no

Vakttelefon 24/7 : 90717971 

Daglig leder: Tom Gjøvaag 

TLF: 97155597 - 

tom@gjovaag.no

Kontorleder: Geir Gjøvaag

TLF: 90822427 - geir@gjovaag.no

Driftsleder: Ola Nordhammer

TLF: 92012195 - ola@gjovaag.no


TJENESTER

Høytrykkspyling

Slamsuging

Tørrsuging/Blåsing

Rørinspeksjon

Tetthetsprøving

Desinfisering vannledninger

Røyktest

Lekkasjesøking

Tetthetsmåling Bygg

Termografi

Uavhengig kontroll

Feiing


FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER