SUPERSUGER:

Supersuger er en maskin konstruert for å suge, blåse og transportere alle typer våte og
tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet. Med slangedimensjoner
opptil 200mm og opptil 10 ganger kapasiteten til en vanlig slamsuger kan vi utføre
en rekke jobber; her er det bare fantasien som setter begrensninger.
Med stor rekkevidde på sugeslanger, løftehøyde ved sug på 9m statisk og opptil 100m
dynamisk, og 100m blåsehøyde finnes det få begrensinger for hva maskinen greier. 

I tillegg er bilen utstyrt med slam/flompumpe med kapasitet på 1400l/m. Bilen er svært 

egnet for arbeid der hvor tradisjonelle gravemetoder ikke er egnet. Bilen skiller ikke på 

type masse og kan suge vann like godt som støv.


EKSEMPLER PÅ
ARBEIDSOMRÅDER


For privatpersoner:

 • Fjerning av masser rundt f.eks. grunnmur hvor det er vanskelig tilkomst med gravemaskin, Innblåsing av singel tilbake.
 • Fjerning av ballaststein på tak/blåsing av ballaststein tilbake
 • Fjerning av stubbloftsmasser

 • For bedrifter:

 • Utsuging og innblåsing av singel på steder med vanskelig tilkomst.
 • Oppdrag som krever rask og presis graving, rundt f.eks kabler.
 • Fjerning av isolasjon etc.
 • Etablering/ avdekking av kabelgrøfter
 • Slamfjerning i kulverter/ store rørgater
 • Avdekking av nedgravde tanker der tradisjonell graving er risikofylt.
 • Fjerning/legging av drensmasser rundt grunnmur
 • Fjerning av stubbloftsmasser
 • Kjøring av renseplugg på rørledninger
 • Suging rundt trær for skånsom avdekking av røtter

 • Industri:

 • Vedlikehold og reparasjon ifm planlagte driftsstanser
 • Vedlikehold fjerning av støv og andre partikler.
 • Fjerning av masser rundt trange steder som transportbånd
  etc.
 •  

  VAKUUMGRAVER:

  Hva er en vakuumgraver?
  En vakuumgraver gjør gravejobben raskere og mere skånsomt enn gravemaskin på
  steder med vanskelig tilkomst. Som navnet tilsier er bilen konstruert for å grave ved å suge

  seg ned i massene. På mange måter minner dette om en supersuger, men det er STORE forskjeller. Der hvor supersugeren har en kapasitet på luft som tilsvarer 5-10 ganger kapasitet

  til en vanlig slamsuger, har vakuumgraveren 4,5 ganger kapasiteten til supersugeren igjen og suger med en kapasitet på 44000 m3 med luft pr time med 10’’ slange. Bilen som er en 

  RSP ESE8 er den eneste av sitt slag i Norge og har stor funksjonalitet. Med denne foregår graving helt uten risiko og fare for å skade kabler, rør, røtter etc i grunnen.


  Fordeler:

 • Kraftig sugearm med enorm fleksibilitet gjør at du kan jobbe uavbrutt og svært presist.
 • Hele bilen er fjernstyrt slik at bilen kan kjøre ved hjelp av fjernstyring og gjør at arbeid fremover kan foregå uavbrutt. 
 • Høytipp – bilen tipper rett i lastebil/traktor med minste tipphøyde på 2,5m – sideveis begge veier. Med dette får man maksimal arbeidstid på bil da man ikke trenger å transportere masser til deponi.
 • Luftverktøy – bilen er utstyrt med kraftig kompressor som muligjør arbeid med luftlanser og annet verktøy for å løse grunnen eller blåse ren kabelrør, røtter etc.
 • Vakuumgraver egner seg svært godt i byområder der det ellers er vanskelig eller ikke lov til å grave grunnet eksisterende infrastruktur.

 • BRUKSOMRÅDER FOR
  VAKUUMGRAVER:

 • Skånsom avdekking av og graving rundt kabler og rørledninger.
 • Graving rundt trerøtter.
 • Graving langs grunnmur eller steder med vanskelig tilkomst.
 • Senking av nivå i kjeller.
 • Avdekking av olje eller drivstofftanker bensinstasjoner
 • Drilling av hull i dybde inntil 10m
 • Skånsom avdekking av grunn i historiske områder. •  


   

   

  Ønsker du vite mer om alternative gravemetoder?

  TA KONTAKT!

   


  72505090

   

  PRIVAT

   

  BEDRIFT/BORETTSLAG

  INDUSTRI

  OFFENTLIG

   

  OM OSS

   

  Gjøvaag AS

  Org.nr: 991054170

  TLF: 72505090


  Besøksadresse:

  Storsandveien 8

  7224 Melhus


  Postadresse:

  PB4843, Kyvannet

  7422 Trondheim


  INTERNSIDER

  KONTAKT

  Hovednummer: 72505090

  epost: firmapost@gjovaag.no

  Vakttelefon 24/7 : 90717971 

  Daglig leder: Tom Gjøvaag 

  TLF: 97155597 - 

  tom@gjovaag.no

  Kontorleder: Geir Gjøvaag

  TLF: 90822427 - geir@gjovaag.no

  Driftsleder: Ola Nordhammer

  TLF: 92012195 - ola@gjovaag.no


  TJENESTER

  Høytrykkspyling

  Slamsuging

  Tørrsuging/Blåsing

  Rørinspeksjon

  Tetthetsprøving

  Desinfisering vannledninger

  Røyktest

  Lekkasjesøking

  Tetthetsmåling Bygg

  Termografi

  Uavhengig kontroll

  Feiing


  FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER